Politica de Confidențialitate

Introducere

OVEUS SRL (denumită în continuare „OVEUS” sau „noi”), operatorul site-ului Oveus.ro, este profund angajat în protejarea confidențialității și securității datelor personale ale vizitatorilor și clienților săi. Această politică de confidențialitate explică modul în care colectăm, utilizăm, divulgăm și protejăm datele personale ale utilizatorilor site-ului nostru, în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor.

Scopul Politicii de Confidențialitate

Scopul acestei Politici este de a furniza informații clare și transparente despre tipurile de date personale pe care le colectăm, motivele pentru care le colectăm și modul în care le utilizăm și le protejăm.

Domeniu de Aplicare

Această Politică de Confidențialitate se aplică tuturor persoanelor care accesează sau utilizează site-ul Oveus.ro, precum și tuturor interacțiunilor legate de cumpărarea serviciilor noastre prin intermediul procesatorului de plăți online euplatesc.ro.

Definiții

În contextul acestei politici, termenii „date cu caracter personal”, „prelucrare”, „operator de date”, și „persoană vizată” au semnificațiile atribuite lor de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor.

Colectarea și Utilizarea Datelor Personale

Tipurile de Date Personale Colectate

Colectăm diferite tipuri de date personale în funcție de interacțiunile utilizatorilor cu site-ul nostru și serviciile noastre, inclusiv, dar fără a se limita la:

 • Nume și prenume;
 • Adresă de e-mail;
 • Număr de telefon;
 • Adresă, oraș, țară;
 • Date de navigare și utilizare a serviciilor OVEUS;
 • Alte date personale transmise în contextul utilizării serviciilor noastre.

Scopurile Colectării Datelor Personale

Datele personale sunt colectate pentru următoarele scopuri:

 • Eliberarea și gestionarea facturilor pentru serviciile achiziționate;
 • Oferirea accesului la site și serviciile OVEUS;
 • Răspunsul la solicitări, întrebări și reclamații;
 • Îmbunătățirea experienței utilizatorilor pe site;
 • Realizarea de comunicări de marketing și publicitate, cu consimțământul explicit al utilizatorilor.

Modalitatea de Colectare a Datelor Personale

Datele personale sunt colectate direct de la utilizatori prin intermediul formularelor de contact și abonare la newsletter, precum și în procesul de cumpărare a serviciilor noastre. De asemenea, colectăm date prin intermediul cookie-urilor și a altor tehnologii de urmărire pentru a analiza modul în care utilizatorii interacționează cu site-ul nostru.

Temeiul Legal pentru Prelucrarea Datelor Personale

Prelucrarea datelor personale se bazează pe unul sau mai multe dintre următoarele temeiuri legale:

 • Consimțământul explicit al persoanei vizate;
 • Necesitatea pentru executarea unui contract în care persoana vizată este parte sau pentru a întreprinde măsuri la solicitarea acesteia înainte de încheierea unui contract;
 • Interesul legitim al OVEUS, în măsura în care acest interes nu prejudiciază interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate.

Transferul Datelor Personale către Terți

OVEUS poate divulga datele personale către terțe părți, inclusiv, dar fără a se limita la, furnizori de servicii IT, procesatori de plăți online, precum euplatesc.ro, și parteneri de marketing. O astfel de divulgare se va face în strictă conformitate cu legislația aplicabilă și va fi limitată la datele necesare pentru realizarea scopurilor menționate.

Drepturile Persoanelor Vizate

Persoanele vizate au următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor lor personale de către OVEUS:

 • Dreptul de Acces: să solicite confirmarea faptului că datele lor personale sunt sau nu prelucrate și, dacă da, acces la aceste date și informații suplimentare.
 • Dreptul la Rectificare: să rectifice orice date inexacte sau să completeze datele incomplete.
 • Dreptul la Ștergere: să solicite ștergerea datelor personale în anumite circumstanțe.
 • Dreptul la Restricționarea Prelucrării: să restricționeze prelucrarea datelor personale în anumite condiții.
 • Dreptul la Portabilitatea Datelor: să primească datele personale într-un format structurat și să le transmită altui operator.
 • Dreptul la Opoziție: să se opună prelucrării datelor personale pentru motive legate de situația particulară a persoanei vizate.
 • Dreptul de a Nu Fi Supus unei Decizii Automatizate, Inclusiv Profilarea: să nu fie supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată.
 • Dreptul de a Depune Plângere: la autoritatea de supraveghere competentă.

Securitatea Datelor Personale

OVEUS implementează măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva pierderii, utilizării abuzive, accesului neautorizat, divulgării, modificării sau distrugerii neautorizate. Aceste măsuri includ, dar nu se limitează la, utilizarea tehnologiilor de criptare, firewalls și protocoale de securitate IT.

Modificări ale Politicii de Confidențialitate

OVEUS își rezervă dreptul de a modifica sau actualiza această Politică de Confidențialitate la discreția sa și în conformitate cu schimbările legislației sau practicilor sale operaționale. Utilizatorii sunt încurajați să revizuiască periodic această Politică pentru a rămâne informați despre modul în care protejăm datele lor personale.

Contact

Pentru orice întrebări sau solicitări legate de această Politică de Confidențialitate sau practicile noastre de prelucrare a datelor, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa [email protected].

Prin utilizarea site-ului Oveus.ro, utilizatorii recunosc că au citit, înțeles și sunt de acord cu termenii expuși în această Politică de Confidențialitate.